Itinataguyod ang malulusog na pamilya sa pamamagitan ng aplikadong pag-aanalisa ng pag-uugali

Mga serbisyong suporta sa pag-uugali para sa mga taong may kakulangan sa pagkatuto.

Ang Aming Mga Serbisyo

Ang Azure Behavioral Solutions ay nagbibigay ng mga serbisyong Aplikadong Pag-aanalisa ng Pag-uugali sa mga indibidwal na may Autism Spectrum Disorders mula edad 2 hanggang may karamptang gulang. Ang mga serbisyong Pampaaralan at mga serbisyo ng ahensya ng May Sapat na Gulang ay magagamit din para doon sa mga may iba’t ibang kapansanang pisikal o pangkaisipan at mga problema sa pag-uugali.

Ang Aming Layunin

Nagsusumikap ang Azure Behavioral Solutions na itaguyod ang malulusog na pamilya at tulungan ang mga indibidwal na iyon na may autism spectrum disorders at iba pang kapansanang pisikal o pangkaisipan na makita ang kanilang kakayanan sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga problema sa pag-uugali at pagpapataas ng pagpapaunlad ng kasanayan.

Ang Aming Paraan

Ang Azure Behavioral Solutions ay gumagamit lang ng mga positibong suporta sa pag-uugali na napatunayan ng pananaliksik at itinuturing na pinakamahusay na gawi sa larangan ng Aplikadong Pag-aanalisa ng Pag-uugali. Lahat ng aming mga serbisyo ay pinangangasiwaan ng Board Certified Behavior Analyst at lahat ng aming mga therapist ay nakakumpleto ng mahigpit na pagsasanay.

Behavior Analysis: An Overview

Bakit kami pipiliin?

Nagsusumikap kaming ibigay ang pinakamahusay ng kalidad ng mga serbisyo sa aming mga pamilya. Ano ang kaibahan namin sa maraming mga ahensiya na nandiyan?

Nakapagbibigay kami ng mga serbisyo 24/7. Kailangan ba ng tulong sa mga karaniwang gawain sa umaga? Mga karaniwang gawain sa oras ng pagtulog? Mga problema sa pagkain sa oras ng hapunan? Pagbabago sa mga iskedyul sa panahon ng mga pista? Maaari kaming makarating diyan!

Nagbibigay kami ng mga serbisyo sa bahay, paaralan at paligid ng komunidad. Kailangan ba ng tulong sa paaralan o daycare? Gusto bang dumalo ng mga serbisyong pangrelihiyon sa katapusan ng linggo? Kailangan ba ng tulong sa pagpunta sa mga restawran, pagsho-shopping, at mga theme park? Maaari kaming makarating diyan!

Wala kaming hinihinging pinakamaliit na bilang ng oras. Kailangan ba ng 4 o 40 oras kada linggo? Maaari kaming makarating diyan!

Pinahahalagahan namin ang aming mga pamilya at nararamdaman namin na ang mga magulang at iba pang miyembro ng pamilya ay mahahalagang miyembro ng grupo sa pagbibigay lunas. Mayroon kaming kurikulum na pagsasanay sa magulang na nagtuturo sa mga miyembro ng pamilya ng mga alituntunin ng basic ABA, at kung paano gamitin ang mga ito.

Nagtatrabaho kami pareho para sa mga bata at matatanda. Kailangan ba ng tulong sa mga serbisyo sa maagang solusyon? Paglilipat mula sa paaralan patungo sa may karampatang gulang? Pagsasanay ng hanapbuhay? Maaari kaming makarating diyan!

What You Need to Know About Neurodiversity

What You Need to Know About Neurodiversity

Saan kami matatagpuan?

Click on a region to learn more.

Pacific NorthwestPortland OR, Beaverton OR, Hillsboro OR, Gresham OR, Happy Valley OR, Vancouver WA, Seattle WA, Tacoma WA, Bellevue WA, Kirkland WA, Redman WA, Renton WA, Kent WA, Auburn WA
View region details
Southwest RegionLas Vegas NV, Henderson NV, Spring Valley NV, North Las Vegas NV, Sun City NV, Boulder City NV, Phoenix AZ, Scottsdale AZ, Glendale AZ, Tempe AZ, Mesa AZ, Chandler AZ, Peoria AZ
View region details
Central RegionNew Orleans LA, Kenner LA, Metairie LA, Slidell LA, Columbus OH, Cleveland OH, Akron OH, Cincinnati OH, Youngstown OH, Dayton OH, Canton OH
View region details

Coming Soon!

Albuquerque NM | Nashville TN | Memphis TN | Detroit MI
St. Louis MO | Pittsburg PA | Baton Rouge LA

Maaari naming ibigay ang mga serbisyo kung kailangan ninyo kami, at kung saan ninyo kami kailangan.